News in November - Parti Gerakan Rakyat Malaysia
民政党署理主席谢顺海建议,选委会主席的遴选,必须由朝野政党和非政府组织代表所组成的特选委员会选出。 他说,对选委会前主席阿都拉昔的说词大表震惊,因为阿都拉昔的谈话,会令人认为选委会欠缺独立性丶诚信和完整性,尤其阿都拉昔似乎承认在任期8年间玩弄权力。 谢顺海表示,选委会必须作出解释,同时,也应以一个特选委员会,遴选和委任有诚信及人民所信任的选委会主席与委员。 除了确保选委会的中立,谢顺海也呼吁,选委会在还未划分任何选区…
GEORGE TOWN: Bekas Ketua Menteri Pulau Pinang Tan Sri Dr Koh Tsu Koon dilantik sebagai pengerusi Yayasan Pendidikan Wawasan (WEF) berkuat kuasa 23 Oktober. Koh, 64, yang juga pro canselor Universiti Terbuka Wawasan (WOU), menggantikan Datuk Seri Stephen Yeap, yang berkhidmat sebagai pengerusi WEF selama 10 tahun. Yeap pula dilantik sebagai pengerusi WOU Sdn Bhd, yang sebelum ini disandang mendiang Tun Dr Lim Keng Yaik. Naib canselor WOU Prof Datuk Dr…
GEORGE TOWN: Bekas Ketua Menteri Pulau Pinang Tan Sri Dr Koh Tsu Koon dilantik sebagai pengerusi Yayasan Pendidikan Wawasan (WEF) berkuat kuasa 23 Oktober. Koh, 64, yang juga pro canselor Universiti Terbuka Wawasan (WOU), menggantikan Datuk Seri Stephen Yeap, yang berkhidmat sebagai pengerusi WEF selama 10 tahun. Yeap pula dilantik sebagai pengerusi WOU Sdn Bhd, yang sebelum ini disandang mendiang Tun Dr Lim Keng Yaik. Naib canselor WOU Prof Datuk Dr…
(槟城27日讯)丹斯里许子根博士已受委为宏愿教育基金会主席,其任期从2013年10月23日起生效。 现年64岁的许子根博士,是在拿督斯里叶良发接任为宏愿开放大学有限公司主席后,受委为宏愿教育基金会主席,叶良发是从2002年11月28日至2013年10月22日出任该基金会的主席。 叶良发认为,由于在学术界及政府内经验丰富,许子根博士适合领导宏愿教育基金会,以加强宏愿开放大学的形象,以及协助通过远距离及在校全日的修读,促…
GEORGE TOWN: Penang Gerakan wants the Pakatan Rakyat state government to reintroduce the “rent-to-own” policy adopted by the previous Barisan Nasional administration in order to resolve the people’s housing woes. Penang Gerakan secretary Oh Tong Keong urges Chief Minister Lim Guan Eng’s administration to adopt the policy as a main measure to assist the lower income group own affordable and comfortable houses. “The rent-to-own policy would lessen housing woes currently…
GEORGE TOWN, Nov 27 — Penang Gerakan wants the state government to reintroduce the “rent-to-own” policy adopted by the previous Barisan Nasional (BN) state government as a serious measure to help the rakyat own affordable houses. Its secretary Oh Tong Keong said the policy would also help lessen the housing woes faced by Penangites. The PR government discontinued the “rent-to-own” policy after assuming power in 2008. Oh also urged the…
(槟城26日讯)槟州民政党秘书胡栋强促请民联州政府,恢复前朝州政府推行的「先租后拥」的制度,以便让贫户拥有本身的房子及解决槟州人民买不到房子的难题,并促请州政府交代所谓5亿令吉的平民屋基金去向。 他今日发表文告时说,行动党日落洞区国会议员黄泉安揭发槟州政府已没有中廉价房屋单位可分配,这是令人感到吃惊的消息,民联才执政近6年,却导致槟州人陷入买不到廉屋单位的窘境。 他说,其实前朝州政府,尤其在已故敦林苍祐医生及丹斯里许…
(槟城26日讯)槟州民政党秘书胡栋强促请民联州政府,恢复前朝州政府推行的“先租后拥”的制度,以便让贫户拥有本身的房子及解决州内人民买不到房子的难题。 同时,他也促请州政府交代所谓5亿令吉的平民屋基金去向。 胡栋强发文告说,行动党日落洞区国会议员黄泉安揭发槟州政府已经没有中廉价房屋单位可分配,这是很令人感到吃惊的消息,民联才执政近6年,却导致州民陷入买不到廉屋单位的窘境。 促交代5亿平民屋基金去向 “更让我感到奇怪的是…
槟州民政党秘书胡栋强促请槟州民联政府交代,所谓5亿令吉的平民屋基金去向,同时恢复前朝州政府推行的“先租后拥”的制度,以便让贫户拥有本身的房子及解决槟州人民买不到房子的难题。 他今日发表文告说,行动党籍的日落洞区国会议员黄泉安揭发槟州政府已经没有中廉价房屋单位可分配,是一个令人感到吃惊的消息。 “民联才执政近6年,却导致槟州人陷入人民买不到廉屋单位的窘境。” 议员坦承没廉屋分配 胡栋强表示,更让人感到奇怪的是,槟州政府…
Penang Gerakan chief Teng Chang Yeow has become the first BN leader in the state to contribute to Malaysiakini's ‘Buy a Brick’campaign to raise RM3 million toward the cost of its new office in Petaling Jaya. His RM1,000 contribution follows that of other politicians, notably PAS deputy president Mohammed Sabu, former BN Temerloh MP Saifuddin Abdullah and 40 DAP representatives who havepledgeda total of RM40,000. Named @Kini, the semi-detached building…

Search

Calendar

Top

Follow @partigerakan