KUALA LUMPUR 27 Mei -Perpaduan dalam kalangan rakyat berbilang kaum di negara ini mampu diperkukuhkan sekiranya polisi-polisi berbentuk diskriminasi dihapuskan seperti sistem kuota. Presiden Gerakan, Datuk Dr. Dominic Lau berkata, walaupun negara sudah mencapai kemerdekaan selama 62 tahun namun masalah perpaduan masih menjadi isu yang memeningkan pemimpin kerajaan. Ujarnya, lebih memeritkan perpaduan ketika ini dilihat semakin buruk dan semua ini berlaku akibat daripada wujudnya polisi berbentuk diskriminasi yang banyak di…
随着令吉跌至1美元兑4.20令吉,民政党全国主席拿督刘华才博士促请希盟政府采取措施拯救令吉。 他指出,希盟在509大选以前就频频批评国内经济不景,如果不改朝换代,马来西亚很快变成破产国,但自从希盟执政以后国家经济却更是一落千丈,马币更从509以前的3.8令吉兑1美元到如今跌破4.20令吉兑1美元。 林冠英多次呼吁国内商家要对国家经济发展有信心,鼓励他们投资市场,但令吉持续下跌要如何让商家对国家有信心?” 刘华才是于今…
随着令吉跌至1美元兑4令吉20仙,民政党全国主席刘华才促请希盟政府采取措施拯救令吉。 刘华才今日发文告指出,希盟在509大选以前就频频批评国内经济不景,如果不改朝换代,马来西亚很快变成破产国,但自从希盟执政以后国家经济却更是一落千丈,马币更从509以前的3令吉80仙兑1美元到如今铁破4令吉20仙兑1美元。   “林冠英多次呼吁国内商家要对国家经济发展有信心,鼓励他们投资市场,但令吉持续下跌要如何让…
(八打灵再也24日讯)民政党主席拿督刘华才指出,随着马币兑美元已经跌向4.20令吉,希盟政府尤其财政部长兼行动党秘书长林冠英勿再保持“静静”态度,应进一步采取拯救马币的措施。 他今日发文告说,希盟在509大选之前频频批评国家经济不景,并扬言若不及早改朝换代,大马很快就会变成破产国,殊不知希盟在执政以后,国家经济陷入一落千丈的局面。 他举例,马币更从509大选以前的1美元兑3.80令吉,跌破至今为1美元兑4.20令吉。…
檳城24日訊)馬幣貶值,跌至1美元兌4.20令吉,民政黨全國主席拿督劉華才博士促請希盟政府採取措施拯救令吉。 他指出,希盟在509大選前頻頻批評國內經濟不景,不改朝換代很快就變成破產國,但希盟執政後國家經濟一落千丈,馬幣從509大選前的3.8令吉兌1美元到如今跌破4.20令吉。 “林冠英多次呼籲國內商家要對國家經濟發展有信心,鼓勵他們投資市場,但令吉持續下跌要商家如何對國家有信心?” 劉華才今日發表文告指出,若真有大…
GEORGE TOWN, May 24 — Penang Gerakan chairman Oh Tong Keong today urged the government to revamp the education system in the country by doing away with the quota structure. Oh said Pakatan Harapan (PH) should consider opening up education opportunities for everyone based on meritocracy regardless of race. “This is a so-called New Malaysia, so they must introduce a new system that is fair to all based on their…
位于中路的槟州民政党大厦正式命名为“敦林苍祐医生大厦”! 民政党全国主席拿督刘华才表示,该党由林苍祐等人于1968年创建,在即将到来的5月28日是林苍佑100岁冥寿,为了纪念其贡献,将该大厦命名为“敦林苍祐医生大厦”。 他也希望,后人可以了解及铭记林苍祐创党的精神,将之保留下来。 出席者尚有民政党前任全国主席丹斯里许子根博士、民政党全国副主席巴拉米华兰、邱孝利、总财政方志伟、大会议长阿沙鲁丁、妇女组主席黄爱欢、青年团…
(檳城25日訊)配合民政黨創黨領袖兼檳州第二任首席部長已故敦林蒼祐本月28日的100歲冥誕,民政黨今日將位於中路的檳州民政黨黨所改名為“敦林蒼祐醫生大廈”,以紀念和緬懷這位偉人。 民政黨全國主席拿督劉華才指出,林蒼祐對該黨、檳州甚至國家貢獻良多,他的歷史、精神要常留民政黨。 推介“民政50+1”冊子 “檳州人民沒欠民政黨,做好就繼續,不然就是換,任何一個政黨都一樣。我們現在是反對黨,作為第3把聲音監督和制衡政府,給檳…
(槟城25日讯)位於中路的槟州民政党总部,被命名为“敦林苍祐医生大厦”(Wisma Tun Dr Lim Chong Eu),以纪念这位伟人,在担任槟首长期间所作出的贡献。  已故林苍祐也是民政党创党元老及槟州第二任首长,本月28日为他的100岁冥诞。 民政党主席刘华才说,林苍祐执政後,槟城从一个小渔村摇身一变为的电子工业区,并发展工业,以及教育丶廉价供水丶与建设象征槟城代表性的光大及槟城第一大桥。 他指出…
(吉隆坡23日讯)民政党署理主席胡栋强说,行动党在教育课题上最终完美诠释了在509大选推出改编歌曲《我们不一样》的精神,在执政布城前后所作出的政治言行不一致,让许多当年投行动党一票的华裔选民感到心寒。 他发表文告说,前丹绒国会议员,如今已贵为财政部长林冠英特别协调员的黄伟益,日前针对霹雳安顺单亲后进生赵文辉在大马教育文凭(SPM)考试中考获8A佳绩,却无缘进入大学预科班一事,在星洲日报脸书新闻贴文留言写下:“去读ST…

Search

Calendar

Top

Google+
Follow @partigerakan