News In March - Parti Gerakan Rakyat Malaysia
KUALA LUMPUR 20 Mac - Gerakan mendesak kerajaan menjelaskan mekanisme Pengukuran dan Pemantauan Menteri-menteri (MPI) yang dicadangkan kerajaan baru-baru ini. Presidennya, Datuk Dr. Dominic Lau Hoe Chai berkata, antara perkara yang perlu dijelaskan ialah pihak mana yang akan mengukur serta memantau prestasi menteri dan apa tindakan susulan yang akan diambil jika prestasi menteri tidak mencapai sasaran. Kata beliau, mekanisme pemantauan tersebut tidak sepatutnya bersifat menyembunyikan kelemahan dan bertujuan merasionalkan prestasi…
(吉隆坡20日讯)民政党主席拿督刘华才说,随著首相敦马哈迪昨日宣布将会采取相关措施,以确保不会政治委任官联公司和外国使团的掌舵人后,行动党的政治任命人员,如黄德、丘光耀和陈国伟,是否会辞去各自的职位? 他说,自希盟政府上任后的短短几个月内,他们裁减了3250名前朝政治任命人员,这是非常不公平的。但是我们却目睹了很多行动党、土团党、公正党和诚信党的政治领袖与党员,随后即被委任进各官联公司。 他在文告中说,希盟一直都在讨…
Gerakan leaders have questioned if Penang is fast becoming a "stepchild" of Pakatan Harapan - a label the DAP-led Penang government often used to describe itself in relation to federal support when BN was in the federal government. Gerakan vice-president Baljit Singh (photo, above) said Penang has been complaining that it is a stepchild, which wasn't true as the state continued to receive support from the then BN-led federal government…
(哥打峇鲁20日讯)吉兰丹州民政党否认该党有大批党员加入行动党的消息。 民政党丹州秘书陈荣俊和中小型企业发展局主任王康文今日召开新闻发布会时,这么表示。 他们说,是有一些党员加入了希盟各盟党,不过,人数并不多。 “不会有很多人加入行动党,因为许多人都不知道谁是丹州行动党的领导人,也不清楚他们的斗争目标。” 24日办51年党庆全国推介 较早前,他们针对民政党将于3月24日举行51年党庆全国推介,并在推介礼上公布“国家施…
(槟城20日讯)民政党署理主席胡栋强说,中央政府不只正式批准吉打兴建耗资16亿令吉的居林国际机场,也批了配合国际机场而推动,耗资3亿令吉的西塘集运中心发展计划,以行动党主导的槟城,得到了什么?  他说,一旦居林的国际机场落实后,槟城国际机场地位岌岌可危,不管居林机场是货运还是客运机场,对槟州而言都是削弱槟州的竞争力。 “行动党在中央拥有42席,而且还手握大官,却无法保住槟城的利益,现在进一步典当槟城人利益,…
PETALING JAYA: Penang’s competitiveness as a manufacturing and tourism hub could be affected if the proposed RM1.6 billion Kulim International Airport is realised, said the state Gerakan leadership. In a statement, its chairperson Oh Tong Keong (pix) claimed that Penang is now sidelined by the development of Kulim as a manufacturing and logistics centre, and the state has nothing substantial to show despite being ruled by DAP for the past…
(槟城20日讯)民政党槟州秘书方志伟说,居林国际机场一旦建成,将威胁槟州国际机场作为北马区主要航空枢纽的地位。 “届时,槟机场很有可能变成一个可有可无的小机场,类似今天的梳邦机场,以国内航班为主,如此一来将严重影响槟城经济发展。” 他今发文告说,同样是来自希盟伙伴,槟城和吉打州在获得中央政府给予的资源上,相形见绌。 “行动党为首的槟州政府,还在等待向中央政府批准10亿令吉贷款,以发展槟城交通大蓝图,但吉打州却获得中央…
民政党全国署理主席胡栋强指出,希盟政府允许柏鲁兰区国会议员拿督罗纳建迪继续担任国会公共账目委员会主席,已经违反了希盟的竞选宣言,因此马哈迪的说法完全站不住脚。而最坚持应该让反对党议员担任公共账目委员会主席的林吉祥和林冠英变成哑剧的主角,不敢出声。 “首相兼希望联盟主席马哈迪表示,据他了解,希盟成员党同意让罗纳建迪继续担任国会公共账目委员会主席;而他也强调,让罗纳建迪续担任公账会主席并未违背希盟竞选宣言。” “敦马说:…
(怡保16日讯)民政党主席拿督刘华才要求政府尽快制定反跳槽法令,以便人民代议士跳槽事情不会重演,并谴责所有散播霹雳州及吉打州将变天的不实消息者。 他说,倘若有领袖真的没有办法再跟著党的理念,坚持要跳去其他政党,那就一定要先辞职然后再举行补选。 “我们不要看到10年前民联在霹雳州变天的事件重演,我们的立场很清晰,当你被选为国州议员,人民除了会考量你的知名度及能力,其实一般都选党不选人,因该名领袖代表其政党,选民才会把手…
(吉隆坡18日讯)针对政府坚持继续推行第三国产车计划,民政党主席拿督刘华才博士表示反对,并认为这并不是国家和国民应该优先考虑的计划。 “我国经济目前正面临重大挑战,而这也困扰着国民。因此,政府应该探讨和解决这些问题,而不是花时间在那些不会为国民带来任何好处的宏伟项目上。更何况,依照过去普腾的糟糕经验,这项目也有可能失败。” 他在文告中说,国民需要政府更多的协助,以减轻他们的生活负担。在推行销售税后,物价节节上涨,但是…

Search

Calendar

Top

Follow @partigerakan