KUALA LUMPUR, Oct 28: Gerakan’s newly elected Central Committee member, Dr Dominic Lau Hoe Chai slammed and voiced his views against a statement made by Perkasa’s chief Datuk Ibrahim Ali calling for Gerakan to dissolve and merge with MCA for failing to win the Chinese votes, instead of putting the blame on Perkasa together with the threat of withdrawing their support towards Gerakan’s candidate. In the media statement to The…
Gerakan says Perkasa was poison to BN in GE13 Gerakan has described Malay right wing group Perkasa as having poisoned the BN during the last general election and that it had also failed to assist the ruling coalition to win more votes. In a tit-for-tat spat with Perkasa, Gerakan's newly-elected central committee member Dr Dominic Lau said Perkasa had caused the ruling coalition to lose more votes, including that of…
(吉隆坡28日讯)民政党中委刘华才表示,民政党认同土权身为非政府组织的角色,也接受土权为马来人斗爭的理念,但是却坚决反对土权在维护本身群体的同时,却伤害了其他族群。 他劝告土权主席依布拉欣阿里做好本身非政府组织的角色就好,別成为一个投机政客。 他是反驳依布拉欣阿里指倘若民政党无法贏回华裔支持,就应解散加入马华,而非一味地指责土权,並表示土权將会在下一届大选中撤回对民政党支持的言论。 刘华才指出,土权对国阵来说,已经被…
(吉隆坡28日讯)民政党中委刘华才博士批评土著权威组织主席拿督依布拉欣阿里法发表若民政党无法赢回华裔支持就应解散加入马华的言论。 他在文告说,土著权威组织在505大选时,不但不能为国阵加分,反而让国阵失去不少选票,当中包括巫华印族的选票。 他说,依布拉欣阿里在本身的选区巴西马区国席都无法获得人民委托,包括马来选民也不支持土权会。 他说,民政党不需要土权会在选举中协助助选,那只是帮倒忙。 “土权口口声声说代表马来人,却…
针对土著权威组织主席依布拉欣阿里指出,倘若民政党无法赢回华裔支持就应解散加入马华,民政党新任中委刘华才反击土权才是国阵的“票房毒药”。 刘华才表示,这是因为土权在505大选,非但不能为国阵加分,反而让国阵失去不少选票,当中更包括巫华印族的选票。 他指出,最明显的是土权在自家门口,即土权主席依布拉欣阿里竞选的巴西马国会议席,也无法获得人民的委托,包括马来人本身都不支持土权。 “所以民政党不需要土权在选举的时候所谓的‘帮…
GEORGE TOWN (Oct 28, 2013): The failure of Penang Gerakan chairman Teng Chang Yeow and state secretary Oh Tong Keong to get elected as the party president and Youth chief respectively indicates that the party is moving away from its traditional power base. Political analyst Datuk Dr Cheah See Kian, who pointed out that Gerakan was founded in the state, traced the shift in power base back to the time…
KUALA LUMPUR, Oct 28 — Gerakan’s newly-elected president Mah Siew Keong denounced Perkasa’s Datuk Ibrahim Ali today as a publicity-hungry politician whose vote was not needed in elections. Mah said that the Barisan Nasional (BN) party was not afraid of the Malay rights group leader’s threat to tell voters to support the DAP, instead of Gerakan. “Gerakan is against racist politician(s) and we do not need his vote,” Mah told…
(吉隆坡28日讯)民政党主席拿督马袖强表明无惧土著权威组织主席拿督依布拉欣阿里所发表“威胁将杯葛民政党、票投行动党”的言论,并反呛该党不需要其选票,讥讽后者常寻求廉价宣传。 “他可以做他喜欢的事,而我不会加以理会。” 马袖强通过手机短讯,针对依布拉欣阿里昨日召开记者会,针对如果民政党继续怪罪土权为破坏华裔选票的祸首,土权将毫不犹豫地友支持民主行动党的言论,作出回应。 依布拉欣阿里警告民政党,不要将土权当成“出气袋”(…
(霹雳‧安顺28日讯)民政党主席拿督马袖强说,民政党不需要种族主义政客的选票,土权组织大可在大选中杯葛民政党,让他们将选票投给行动党。 他今日针对一家报章报导土权组织主席依布拉欣阿里警告民政党,如果民政党继续将土权组织标签为马来西亚多元种族的敌人,该组织成员将在大选中杯葛民政党,也不反对成员投票给行动党,作出回应。 马袖强向星洲日报说,依布拉欣不时爱进行一些廉价宣传,而民政党不害怕这个组织的杯葛及投票给行动党。 “他…
Seminggu selepas Umno mengadakan pemilihan pemimpinnya, Sabtu dan Ahad semalam giliran satu lagi parti komponen BN iaitu Gerakan pula mengadakan pemilihan. Gerakan merupakan parti yang kuat pada tahun 1969. Parti itu berjaya menumbangkan MCA di Pulau Pinang pada tahun tersebut. Tun Dr Lim Chong Eu yang menjadi Presiden Gerakan dan Ketua Menteri Pulau Pinang akhirnya membawa Gerakan menyertai BN pada tahun 1974. Lim Chong Eu berkuasa selama 26 tahun. Pada…

Search

Calendar

Top

Google+
Follow @partigerakan