PERSIDANGAN PERWAKILAN NASIONAL PARTI GERAKAN KE-47 Gerakan Post-GE14 I Love Gerakan SATU HATI

PERSIDANGAN PERWAKILAN NASIONAL PARTI GERAKAN KE-47

Gerakan Post-GE14

I Love Gerakan

SATU HATI

Gerakan in The News

 • 方志伟:槟吉待遇大不同 居林机场威胁槟国际机场地位
  (槟城20日讯)民政党槟州秘书方志伟说,居林国际机场一旦建成,将威胁槟州国际机场作为北马区主要航空枢纽的地位。 “届时,槟机场很有可能变成一个可有可无的小机场,类似今天的梳邦机场,以国内航班为主,如此一来将严重影响槟城经济发展。” 他今发文告说,同样是来自希盟伙伴,槟城和吉打州在获得中央政府给予的资源上,相形见绌。 “行动党为首的槟州政府,还在等待向中央政府批准10亿令吉贷款,以发展槟城交通大蓝图,但吉打州却获得中央政府拨款32亿令吉,用以推展7项发展计划,同时批准发展居林国际机场。” 他说,509变天至今,吉打州频传好消息,包括兴建居林机场,至於槟州,虽然财政部…
  Read more... Read 8 times
 • Penang’s competitiveness will be affected by airport in Kulim, says Gerakan
  PETALING JAYA: Penang’s competitiveness as a manufacturing and tourism hub could be affected if the proposed RM1.6 billion Kulim International Airport is realis...
  Read more... Read 11 times
 • CI PARTI GEREKAN RAKYAT MALAYSIA
  (槟城20日讯)民政党署理主席胡栋强说,中央政府不只正式批准吉打兴建耗资16亿令吉的居林国际机场,也批了配合国际机场而推动,耗资3亿令吉的西塘集运中心发展计划,以行动党主导的槟城,得到了什么? 他说,一旦居林的国际机场落实后,槟城国际机场地位岌岌可危,不管居林机场是货运还是客运机场,对槟州而言都是削弱槟州的竞争力。 “...
  Read more... Read 5 times

Gerakan in Picture

 • SELAMATKAN PENIAGA TEMPATAN, MELANCONG DALAM NEGARA 09/03/2019
  SELAMATKAN PENIAGA TEMPATAN, MELANCONG DALAM NEGARA 09/03/2019
 • GERAKAN MEMBANTAH PEMANSUHAN HUKUMAN MATI SECARA MENYELURUH 07/03/2019
  GERAKAN MEMBANTAH PEMANSUHAN HUKUMAN MATI SECARA MENYELURUH 07/03/2019
 • Parti Gerakan Chinese New Year Open House 2019 - Launching Press Conference
  Parti Gerakan Chinese New Year Open House 2019 - Launching Press Conference
 • PC Seorang Gadis Indian Mengadu Dipukul oleh Seorang Lelaki di Lobi 14/01/2018
  PC Seorang Gadis Indian Mengadu Dipukul oleh Seorang Lelaki di Lobi 14/01/2018
 • Gerakan Cadang Cara Penyelesaian Mengatasi Isu Minyak Kelapa Sawit 09/01/2019
  Gerakan Cadang Cara Penyelesaian Mengatasi Isu Minyak Kelapa Sawit 09/01/2019
 • Tiga Pemuda Bangsa India Ditahan Dan Dilockup Di Balai Polis Serta Dipukul Hingga Anggota Badan Tertimbul Luka 08/01/2018
  Tiga Pemuda Bangsa India Ditahan Dan Dilockup Di Balai Polis Serta Dipukul Hingga Anggota Badan Tertimbul Luka 08/01/2018
 • PGRM President Datuk Dominic interviewed by Tamil Press on 08/01/2019
  PGRM President Datuk Dominic interviewed by Tamil Press on 08/01/2019
 • Sidang Akhbar Pelancaran Tema Persidangan Perwakilan Nasional PGRM Ke-47 on 29/10/2018
  Sidang Akhbar Pelancaran Tema Persidangan Perwakilan Nasional PGRM Ke-47 on 29/10/2018
 • PGRM KLFT SDC 2018 on 14/10/2018
  PGRM KLFT SDC 2018 on 14/10/2018
 • PGRM Selangor SDC 2018 on 14/10/2018
  PGRM Selangor SDC 2018 on 14/10/2018
 • PGRM Perak SDC 2018 on 07/10/2018
  PGRM Perak SDC 2018 on 07/10/2018
 • PGRM Johor SDC 2018 on 30/09/2018
  PGRM Johor SDC 2018 on 30/09/2018
 • PGRM Penang SDC 2018 on 23/09/2018
  PGRM Penang SDC 2018 on 23/09/2018
 • 	PGRM Pahang SDC 2018 on 22/09/2018
  PGRM Pahang SDC 2018 on 22/09/2018
 • PGRM KEDAH SDC 2018 on 21/09/2018
  PGRM KEDAH SDC 2018 on 21/09/2018
 • PGRM Melaka SDC 2018 on 16/09/2018
  PGRM Melaka SDC 2018 on 16/09/2018
 • PGRM Negeri Sembilan SDC 2018 on 16/09/2018
  PGRM Negeri Sembilan SDC 2018 on 16/09/2018
 • PGRM Kelantan SDC 2018 on 14/09/2018
  PGRM Kelantan SDC 2018 on 14/09/2018
 • Gerakan Raises RM100,000 To Provide Aid For Penang Flood Victims on 06/11/2017
  Gerakan Raises RM100,000 To Provide Aid For Penang Flood Victims on 06/11/2017
 • TN50 (Dialogue Transformasi Nasional 2050) Shape The Future Of Malaysia on 04/11/2017
  TN50 (Dialogue Transformasi Nasional 2050) Shape The Future Of Malaysia on 04/11/2017

Statements & Commentaries

 • 希盟应制定法令禁止政治委任
  希盟应制定法令禁止政治委任 希盟应制定法令禁止政治委任 民政党全国主席 拿督刘华才博士 文告 2019年3月20日 针对首相敦马哈迪昨日宣布将会采取相关措施,以确保不会政治委任官联公司和外国使团的掌舵人,民政党全国主席拿督刘华才博士向行动党提出质疑。 “在首相宣布后,行动党的政治任命人员,如黄德、丘光耀和陈国伟,是否会辞去各自的职位?” 自希盟政府上任后的短短几个月内,他们裁减了3250名前朝政治任命人员,这是非常不公平的。但是我们却目睹了很多行动党、土团党、公正党和诚信党的政治领袖与党员,随后即被委任进各官联公司。 希盟一直都在讨论停止政治委任,但希盟领袖被委任进官联公司继续占据各头条新闻,这实在充满讽刺。根据希盟宣言...
  Read more... Read 25 times
 • PH SHOULD INTRODUCE LAWS TO STOP POLITICAL APPOINTMENT
  PH SHOULD INTRODUCE LAWS TO STOP POLITICAL APPOINTMENT PH SHOULD INTRODUCE LAWS TO STOP POLITICAL APPOINTMENT PRESS STATEMENT BY GERAKAN NATIONAL PRESIDENT DATUK DR DOMINIC LAU HOE CHAI MARCH 20, 2019 Gerakan Nation...
  Read more... Read 48 times
 • 部长绩效指标需要有后续行动
  部长绩效指标需要有后续行动 部长绩效指标需要有后续行动 民政党全国主席 拿督刘华才博士 文告 2018年3月19日 针对政府将会制定部长绩效指标,以评估和监督部长绩效,民政党全国主席拿督刘华才博士认为这与前朝国政府转型计划(GT...
  Read more... Read 47 times

Search

Calendar

Gerakan Matters

VIDEO

Top

Google+
Follow @partigerakan